Powrót na stronę wejściowš - porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisy
porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyZałóż kontoporady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyZaloguj się
STRONA GŁÓWNA  |  AKTUALNOŚCI  |  MAPA KATEGORII  |  SZUKAJ  |  REGULAMIN  |  FAQ  |  JAK TO DZIAŁA  |  RANKING  |  KONTAKT  |
Serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji w Polityka plików cookies
PRZEGLĄDAJ DZIAŁY INSTRUKCJI:
DOM I OGRÓD
MOTORYZACJA
TECHNIKA
INTERNET I KOMPUTERY
SZKOŁA
\- PROJEKTY I ZADANIA
\- MATERIAŁY I POMOCE
\- EGZAMINY
\- INNE
KULINARIA
ONA I ON
HOBBY
CIEKAWOSTKI
PODOBNE INSTRUKCJE I WĄTKI:
porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyJak odróżnić polski czosnek od chińskiego?
porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyJak się uczyć fiszkami?
porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyJak oszczędzać wodę?
porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyJak obliczyć koszt energii zużytej przez różne urządzenia?
porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyJak poprawnie pisać wyrazy z om, on, ą, em, en i ę?
    
porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyJak unikać najczęstszych błędów w języku polskim?
Dodany: 2014-02-23 07:40:18

Zastanawiasz się, kiedy napisać „ci” dużą literą? Która forma jest poprawna – „z resztą”, czy może „zresztą”? Jaka jest różnica między „zwycięzcy” a „zwycięscy”? Zaraz postaramy się rozwiać podobne wątpliwości.

1. 2000 tys. - skrót bez „ś”, a jeżeli mamy na myśli dwa tysiące, to jest on tam zupełnie zbędny, bo wtedy uzyskujemy 2 000 000, czyli piszemy albo 2 000, albo 2 tys.
2. Ci/ci – używamy „Ci” w znaczeniu „Tobie”, kiedy wyrażamy się bezpośrednio do drugiej osoby i chcemy w ten sposób wyrazić swój szacunek względem niej (np. chciałbym Ci powiedzieć, że…). Z kolei „ci” stosujemy, gdy może być zamienione na tamci, owi (np. ci panowie rozmawiają o…) lub, gdy oznacza „tobie”, ale pisane nie bezpośrednio do drugiej osoby (np. Marcin powiedział Zbyszkowi – pomogę ci z tym!).
3. co najmniej - zamiast conajmniej.
4. co rusz - zamiast corusz, coróż, co i rusz.
5. chodź/choć - „chodź” do mnie lub ze mną, natomiast „choć” = „chociaż”.
6. cofać się - zamiast cofać się do tyłu.
7. dlaczego - zamiast dla czego.
8. dlatego, że - coraz częściej błędnie zamieniane na dlatego, bo. Już samo „bo” znaczy tyle, co „dlatego, że”, więc nie ma sensu dwa razy pisać tego samego.
9. dwa tysiące czternasty - w określeniach lat i kolejności (np. osiągnięte miejsca na zawodach) odmieniamy tylko ostatni liczebnik (ostatnie liczebniki) wskazujący cyfry dziesiątek i jedności, dlatego forma dwutysięczny czternasty jest równie niepoprawna, co tysięczny dziewięćsetny osiemdziesiąty drugi (powinno być „tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty drugi”). Jeżeli podana liczba nie ma cyfr oznaczających dziesiątki i jedności, to odmieniamy ostatni, najniższy liczebnik (np. tysiąc osiemsetny; trzytysięczny).
10. dwudziesty kwietnia - pamiętamy, aby odmieniać także miesiące, ponieważ zrobimy błąd pisząc np. dwudziesty kwiecień, w końcu w roku mamy tylko jeden kwiecień, a nie dwadzieścia.
11. film na faktach - zamiast film na faktach autentycznych.
12. jakiś/jakichś - różnicę najprościej rozpoznać po formie tych zaimków. „Jakiś” używamy w liczbie pojedynczej (np. chyba mam w domu jakiś klej). „Jakichś” w liczbie mnogiej (np. widziałem jakichś panów).
13. interpunkcja - nie stawiamy spacji przed przecinkami, kropkami, dwukropkami, wielokropkami, wykrzyknikami, pytajnikami, średnikami, a także po otwarciu cudzysłowu oraz nawiasu i przed ich zamknięciem.
14. jest napisane i było napisane/pisze i pisało - nie możemy powiedzieć, że w gazecie pisze, pisało o obniżkach opłat za energię, gdyż „pisze” to czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego (ono pisze), a „pisało” w czasie przeszłym (ono pisało).
15. liczba/ilość - stosujemy „liczbę” do rzeczowników policzalnych (np. liczba wagonów), a „ilość” do rzeczowników niepoliczalnych (np. ilość cukru).
16. liczebniki - błędny jest zapis np. 40ta, 3-go. Jeśli chcemy wskazać, że nie chodzi nam o czterdzieści lub trzy tylko o „czterdziestą” lub „trzeciego”, to napiszmy to słowami albo do cyfry dopiszmy kropkę „40.” i „3.”. Kropki nie stawiamy, jeśli z kontekstu zdania możemy wywnioskować formę liczebnika.
17. marzę/mażę - „marzę” o kimś lub o czymś, natomiast „mażę” gumką po zeszycie.
18. mi/mnie - formy „mnie” używamy, gdy chcemy podkreślić, że to właśnie nas dotyczy sytuacja (np. to mnie powinieneś tam zabrać!) oraz na początku zdania (np. mnie się należy ta zapomoga!). W pozostałych używamy „mi” (np. odgrzej mi bigosu).
19. miesiąc - zamiast miesiąc czasu. Dotyczy to także innych błędnych sformułowań np. dzień czasu, tydzień czasu, rok czasu i tym podobnych.
20. mimo że/pomimo że/chyba że/ tylko że - przecinek stawiamy przed całym wyrażeniem, a nie przed „że”.
21. na co dzień - zamiast na codzień.
22. na pewno - zamiast napewno.
23. na razie - zamiast narazie.
24. naprawdę/na prawdę - „naprawdę” stosujemy, gdy oznacza to samo, co „faktycznie, w rzeczywistości, rzeczywiście” (np. to naprawdę trudne zadanie) lub wyraża nasze zdziwienie (np. on naprawdę to zrobił?). Formę „na prawdę” stosujemy, jeśli odnosimy się do prawdy (np. czas na prawdę o kibicach; mieć alergię na prawdę o korupcji – od razu widać, że w tych przykładach nie można zamienić wyrażenia „na prawdę” na faktycznie, w rzeczywistości, bo stracą one sens).
25. naraz/na raz - „naraz” wskazuje, że kilka czynności jest wykonywanych jednocześnie (np. on umie okiwać trzech przeciwników naraz!) albo coś zdarzyło się nagle (np. naraz zleciały się wszystkie wrony). Z kolei „na raz” informuje nas, że coś jest tylko na jeden raz (np. ta paczka chipsów jest na raz).
26. niemniej/nie mniej - w znaczeniu mimo to używamy „niemniej”, często w wyrażeniu „niemniej jednak”. Natomiast „nie mniej” wyraża ilość (np. dam ci nie mniej niż 20 złotych).
27. ów - odmienia się przez przypadki (np. owym paniom; owego kolegę itp.).
28. po prostu - zamiast poprostu.
29. pojedynczy - zamiast pojedyńczy.
30. poszedłem - zamiast poszłem. Ale „poszłam”, a nie poszedłam.
31. przede wszystkim - zamiast przedewszystkim.
32. przekonujący i przekonywający - zamiast przekonywujący.
33. przynajmniej/bynajmniej - to nie są synonimy, dlatego „przynajmniej” używamy w znaczeniu „chociaż” (np. zjedz przynajmniej mięso), a „bynajmniej” w znaczeniu „wcale, wcale nie, ani trochę” i jako przeczącą odpowiedź na pytanie (np. bynajmniej nie mam zamiaru tam iść).
34. skróty - po skrótach w mianowniku, które składają się z pierwszej i ostatniej litery podstawowego wyrazu nie stawiamy kropki (np. mgr – magister, nr – numer). Natomiast, jeżeli mamy na myśli wyraz „magistra”, to wtedy po skrócie „mgr” musimy postawić kropkę, gdyż ostatnią literą w słowie „magistra” jest „a”, ewentualnie utworzyć odpowiedni skrót bez kropki - „mgra”.
35. SMS-a/HTML-em/PRL-u - skrótowce, które się odmienia, tworzymy dopisując fleksyjną końcówkę za pomocą łącznika. Oczywiście zapisujemy je dużymi literami.
36. sprzed, znad - zamiast z przed, z nad.
37. stąd, stamtąd i skąd - potworki typu: z tąd, s tąd, ztąd, z kąd, z kond, ztond, z tamtąd, s tamtąd, z tamtond, s tamtond są niepoprawne. Zapamiętajmy, że słowa „kąd”, „tąd” oraz „tamtąd” nie występują w żadnych słownikach, więc nic nie oznaczają.
38. także/ tak że - „także” to inaczej „również, też” (np. oprócz niniejszego tekstu warto także przeczytać o błędnie używanych powiedzeniach), a „tak że” można rozumieć jako „dlatego, tak więc” (np. było sporo konkursów, tak że nikt się nie nudził).
39. tudzież – oznacza „oraz, a także”, a nie lub, albo. Przykład: pies tudzież kot należą do ssaków.
40. tylne, tylna - zamiast tylnie, tylnia. Z kolei "tylni"odnosi się do liczby mnogiej (np. tylni konwojenci), a "tylny" do liczby pojedynczej (np. tylny napęd).
41. w ogóle - mamy tendencję do łączenia w jeden wyraz wogóle, wogule, co jest błędem.
42. w końcu - zamiast wkońcu.
43. wielką/dużą literą - wyrażenie z dużej/z wielkiej litery jest naleciałością z języka rosyjskiego i należy go unikać.
44. wierze/wieże - jeśli mamy na myśli „wiarę, ufność”, to wtedy używamy formy pisanej przez „rz” (np. wierzę ci; zagubiłem się w wierze), a jeżeli chodzi nam o wieżę w sensie „baszta, strażnica”, to zapisujemy ją przez „ż” (np. wieżę ci zburzyłem; tam stoją wysokie wieże).
45. większa część - zamiast większa połowa, gdyż połowy są równe.
46. wszech czasów - zamiast wszechczasów.
47. wziąć - zamiast wziąść.
48. z powrotem - zamiast spowrotem.
49. z rzędu - błędnie zapisywane jako pod rząd. Jest to naleciałość z języka rosyjskiego.
50. z kolei - zamiast skolei, z koleji.
51. złoty - jeden „złoty”, dwa, trzy, cztery „złote”, ale pięć, sześć, czterdzieści osiem, sto, kilka, wiele, tuzin… „złotych”, a nie złoty.
52. znikąd - z nikąd, snikąd, z nikond, snikond są niepoprawne.
53. zresztą/z resztą - „zresztą” używamy, gdy wymienia się na „swoją drogą, poza tym” (np. Marcin nie zdał do następnej klasy… zresztą, to było do przewidzenia), natomiast „z resztą”, jeśli mamy na myśli pozostałą część (np. zrób dwa zadania, a z resztą sam sobie poradzę).
54. zwycięscy/zwycięzcy – „zwycięscy”, gdy występuje jako przymiotnik i uzyskamy odpowiedź na pytanie „jacy?” (np. zwycięscy zawodnicy), natomiast „zwycięzcy”, kiedy wskazujemy zwycięzcę pojedynku (np. to są prawdziwy zwycięzcy!).

Zapoznaj się także z:
- pisownią wyrazów z om, on, ą, em, en, ę -> klik
- pisownią cząstki -by -> klik
- poprawnym użyciem niektórych powiedzeń -> klik

Zródła:
wikipedia.pl
poradnia.pwn.pl
Słownik poprawnej polszczyzny PWN

Temat obejrzany 8355 razy   
  [ Dodaj nowy komentarz do tego tematu ]   [ porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisy drukuj temat ]     


Podoba Ci się? Kliknij: 


porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisy
KONTAKT  |  MAPA KATEGORII  |  REGULAMIN  |  JAK TO DZIAŁA  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI  |  POLITYKA COOKIES  |  RANKING  |
© Jak-To-Zrobic.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie, Hosting, Obsługa:
Wielkopolski Portal Internetowy CyberWielkopolska
www.wielkopolska.com.pl