Powrót na stronę wejściowš - porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisy
porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyZałóż kontoporady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyZaloguj się
STRONA GŁÓWNA  |  AKTUALNOŚCI  |  MAPA KATEGORII  |  SZUKAJ  |  REGULAMIN  |  FAQ  |  JAK TO DZIAŁA  |  RANKING  |  KONTAKT  |
PRZEGLĄDAJ DZIAŁY INSTRUKCJI:
DOM I OGRÓD
MOTORYZACJA
TECHNIKA
INTERNET I KOMPUTERY
SZKOŁA
KULINARIA
ONA I ON
HOBBY
\- SPORT
\- ROZRYWKA I REKREACJA
\- Fotografia
\- Muzyka
\- Taniec
\- Wędkarstwo/łowiectwo
\- Gry i zabawy
\- Inne
\- TURYSTYKA
\- ZWIERZĘTA I PRZYRODA
\- INNE
CIEKAWOSTKI
PODOBNE INSTRUKCJE I WĄTKI:
porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyJak zrobić poidło dla ptaków?
porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyJak zrobić kiełbasę z kapustą kiszoną i piwem?
porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyJak określić miejsce wypadku na trasie?
porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyJak i gdzie grillować zgodnie z prawem?
porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyJak usunąć zalegający na parkingu pojazd?
    
porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisyJak pić alkohol w miejscu publicznym i nie dostać mandatu?
Dodany: 2014-06-29 07:30:56

 Jak pić alkohol w miejscu publicznym i nie dostać mandatu? - porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisy Jak pić alkohol w miejscu publicznym i nie dostać mandatu? - porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisy
Chciałbyś spotkać się ze znajomymi, ot tak dla przyjemności, przy chłodnym piwku. Pogoda dopisuje i nie ma sensu kisić się w domu lub restauracji, dlatego planujecie wypad nad jeziorko, do parku, gdzie bądź, byle na zewnątrz i tutaj pojawia się zasadnicze pytanie – gdzie będziecie mogli w spokoju spożywać alkohol nie ryzykując otrzymania stuzłotowego mandatu? Jedni mówią, że spokojnie można pić pod blokiem, inni twierdzą, że na plaży nie ma zakazu, kolejni uważają, iż wszędzie możemy zostać za to ukarani, a co na to przepisy? Zobaczmy.

Przepisy ogólne


W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi znajdziemy artykuł 14. dotyczący zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Przeczytamy tam, że:

1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa;
5) (uchylony);
6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.
1a. (uchylony).
2. (uchylony).
2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.
4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w domach wypoczynkowych.
5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
6. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.


Wynika z tego, że zakaz spożywania napojów alkoholowych dotyczy takich miejsc jak: szkoły, uczelnie, zakłady pracy, miejsca imprez masowych, autobusy, pociągi, oraz ulice, parki i place z wyjątkiem stref przeznaczonych do spożycia na miejscu w punktach sprzedaży. A co z pozostałymi? Gdzie informacja odnośnie kąpielisk, basenów, bulwarów, targowisk, zabytków, podwórek i tym podobnych?

Przepisy miejscowe


Regulacjami tych miejsc, zgodnie z art. 14 ust. 6 przytoczonej przed chwilą ustawy, zajmują się rady gmin lub miast. Dlatego to w lokalnych ustawach powinniśmy szukać odpowiedzi na nasze pytanie odnośnie picia alkoholu pod chmurką. Bo, na przykład, na plaży w Gdańsku pić niewolno, ale już na plaży w Sopocie zakaz ten obowiązuje jedynie w godzinach 1800 - 900. I na tym przykładzie najlepiej widać, że każde miasto może ustalić zupełnie odrębne zasady obowiązujące na jego terenie, a my, dla własnego dobra, powinniśmy się z nimi zapoznać, aby nie było sytuacji, że spokojnie sączyliśmy piwo nad sopockim morzem i policjanci nie reagowali, a w Gdańsku nagle chcą nam wystawić mandat.

Na szczęście dzięki ustawie o dostępie do informacji publicznej odpowiednie uchwały można łatwo wyszukać. Wystarczy wejść na stronę Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie: BIP) danego miasta lub danej gminy. Przykładowo: bip.um.wroc.pl – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocław. Korzystając z tamtejszych wyszukiwarek szukamy uchwał w sprawie określenia zasad spożywania i sprzedaży napojów alkoholowych. W ten sposób powinniśmy znaleźć to, co będzie nas interesowało. Czasem lepsze rezultaty osiągniemy wpisując „uchwała w sprawie sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych” oraz nazwę interesującego nas miasta w wyszukiwarkę Google.

Gdyby poszukiwania nie dały żadnych wyników, to może to oznaczać, iż uchwała została określona już dawno i nie upubliczniono jej za pomocą Internetu albo, że dane miasto nie wprowadziło żadnych regulacji w tej kwestii i w takim przypadku na jego terenie obowiązują tylko przepisy ogólne. Aby rozwiać wątpliwości należałoby skontaktować się z Urzędem Miasta lub Gminy (kontakt dostępny na stronach internetowych) i poprosić o przekazanie informacji odnośnie wprowadzonych zakazów spożywania napojów alkoholowych na danym terenie, zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi. Na odpowiedź mailową lub tradycyjną pocztą możemy czekać do dwóch tygodni.

Mandaty


Kiedy znajdziemy już odpowiednią uchwałę, to warto ją wydrukować lub zgrać na telefon. Dzięki temu będziemy mieli ją przy sobie i nawet jeśli, podczas picia w dozwolonym miejscu, policja będzie chciała wlepić nam mandat, to będziemy mogli się wytłumaczyć ze swojego zachowania i uniknąć kary. Co prawda policjanci dosyć często wlepiają mandaty za picie w każdym miejscu publicznym, bo nie znają lokalnych uchwał, ale to nie dziwne – w końcu uchwał, ustaw, paragrafów, druczków i kruczków jest tyle, że nikt by tego nie spamiętał. Dlatego jeśli spokojnie wytłumaczymy im o co chodzi, poprzemy to odpowiednią uchwałą, to będzie w porządku. Jeżeli mimo wszystko policjant nie będzie wierzył i postanowi nas ukarać, a my będziemy całkowicie pewni, że jest to bezpodstawne, wtedy kierujemy sprawę do sądu i tam dochodzimy swoich praw. Przyjęcie mandatu skutkuje od razu przyznaniem się do winy, nawet jeśli nie zrobiliśmy nic złego, kosztem czego nie będziemy mogli podważyć jego słuszności.

Łamanie zakazu spożywania alkoholu może nas kosztować 100 złotych. Warto tu dodać, że już za samo usiłowanie spożycia alkoholu w miejscu do tego nieprzeznaczonym czeka nas mandat, zgodnie z art. 431. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,
podlega karze grzywny.
2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.


Usiłowanie picia można rozumieć, na przykład, jako stojącą obok nas otworzoną puszkę piwa. Niekiedy przed karą nie uchroni nas nawet to, że puszka będzie zamknięta, ponieważ, zgodnie z art. 16 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, obiektów wymienionych w art. 14 zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, ust. 1 pkt 6, jak również stadionów i innych obiektów, w których odbywają się masowe imprezy sportowe i rozrywkowe, a także obiektów lub miejsc objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych.
2. Osoby posiadające przy sobie napoje alkoholowe mają obowiązek przekazania ich do depozytu pod rygorem niewpuszczenia bądź usunięcia z terenu obiektów lub miejsc, o których mowa w ust. 1.
3. Napoje alkoholowe wnoszone przez żołnierzy na teren obiektów wymienionych w art. 14 zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, ust. 1 pkt 6 ulegają odebraniu i przekazaniu do depozytu.
4. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z właściwymi ministrami, każdy w swoim zakresie działania, w drodze rozporządzeń, określają szczegółowe zasady i tryb postępowania w wypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz wysokość opłaty za przechowanie napojów alkoholowych w depozycie.


No i na koniec określmy co to właściwie jest ten napój alkoholowy. Otóż za taki uważa się napój mający więcej niż 0,5 % alkoholu w swojej objętości, zgodnie z art. 46 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu.

Tak to wygląda na dzień dzisiejszy, jednak pamiętajmy, że przepisy z biegiem czasu mogą się zmienić. Za nieznajomość nowych uchwał i wynikające z tego faktu łamanie prawa konsekwencje ponosimy my sami.

Temat obejrzany 3948 razy   
  [ Dodaj nowy komentarz do tego tematu ]   [ porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisy drukuj temat ]     


Podoba Ci się? Kliknij: 


porady, metody, instrukcje, sposoby, jak zrobić, solucje, przepisy
KONTAKT  |  MAPA KATEGORII  |  REGULAMIN  |  JAK TO DZIAŁA  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI  |  POLITYKA COOKIES  |  RANKING  |
© Jak-To-Zrobic.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie, Hosting, Obsługa:
Wielkopolski Portal Internetowy CyberWielkopolska
www.wielkopolska.com.pl